Start

Det gode liv er her og nå

 

 

Å bestige et høyt fjell, krever god planlegging, viljestyrke og stor anstrengelse, akkurat som det å forandre uønskede sider ved en selv. Begge deler er fullt mulig, og gir en fantastisk frihetsfølelse.

 

 

Ønsker vi å påvirke vår identitet for å få et større helhetsperspektiv, er det fullt ut mulig. Våre tanker påvirker våre følelser, og våre følelser påvirker våre handlinger og våre handlinger påvirker vår adferd. Å påvirke vår inditet for å få et større helhetsperspektiv, krever målsetting, viljestyrke og hardt arbeid. Belønningen er fantastisk, et godt liv.

 
Av og til sier vi: "Det er bare slik jeg er, jeg kan ikke forandre meg". -  Resultatet av uttalelsen er at vi jobber aktivt for å opprettholde gamle tankemønster og vaner.
Vi kan velge det motsatte:"Jeg tror jeg kan forandre meg til den jeg egentlig ønsker å være, og jeg har allerede startet"
 
Alle beslutninger som vi gjør i løpet av dagen gir oss minst to resultater. Det første resultat kommer umiddelbart, men det påvirker også våre liv om 5-10-20 år. Årsaken til av vi ikke tar hensyn til det langsiktige resultat er at det ligger utenfor vår tidshorisont, og da ser vi det ikke. Jeg tror det er viktig og tenke gjennom om de beslutninger jeg tar i dag, vil bringe meg glede om 10 år.                Våre beslutninger vi gjør hver dag, formes av våre tanker, våre følelser, våre handlinger og vår vilje.
 
 

Siden er under utarbeidelse

 

 

Har du en kommentar, send den til:  ingvald@angell.no

 

www.Angell.no © 2009  • ingvald@angell.no

www.Angell.no